کمیسیون رفاهی

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نشست اعضای هیئت مدیره کانون مهندسین با مدیران بانک ملی

نشست اعضای هیئت مدیره کانون مهندسین و رئیس حوزه بانک ملی شرق مازندران و مدیران بانک ملی شهرستان بهشهر در خصوص تنظیم تفاهم نامه همکاری طرفین
۱۶ شهریور ۱۳۹۵

ارائه خدمات رفاهی

عنوان تخفیف ها آدرس / شماره تلفن زبانکده آریا کیش با اعمال ۱۵% تخفیف (بر مبنای قیمت واقعی)  آدرس:بهشهر – چهارراه فراشمحله، خیابان آیت الله طالقانی – زبانکده آریا کیش شماره تماس: ۳۴۵۳۴۳۰۰، ۰۹۱۱۱۵۴۶۹۵۶ دندانپزشکی با اعمال ۲۰% تخفیف (بر مبنای قیمت واقعی)  آدرس:بهشهر – خیابان امام خمینی ، مجتمع گلستان – طبقه ی دوم – آقای دکتر سهیل حسنی شماره تماس: ۳۴۵۳۴۶۶۶ عینک زایس با اعمال ۲۰% تخفیف (بر مبنای قیمت واقعی)  آدرس:بهشهر – خیابان امام خمینی ، جنب […]