کلاسهای ورزشی باشگاه توحید

قابل توجه اعضای محترم کانون مهندسین ساختمان و تاسیسات بهشهر

لیست کلاس های ورزشی باشگاه توحید (خانم ها)

– کلاس های آمادگی جسمانی عصر روزهای زوج ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰

– کلاس ایروبیک صبح روزهای فرد ساعت ۹ تا ۱۰

– کلاس کاراته هر روز عصر ساعت ۱۵ تا ۱۶:۱۵

– کلاس تکواندو عصر روزهای زوج ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵

– کلاس بسکتبال عصر روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰

 

لیست کلاس های ورزشی باشگاه توحید ( آقایان )

– کلاس آمادگی جسمانی روزهای زوج ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰

– کلاس آزاد وزنه (بدنسازی) هر روز عصر ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۱

– کلاس کاراته عصرو روزهای فرد ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۴۵

– کلاس تکواندو عصرو روزهای زوج ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۹:۳۰