اعلام نتایج مسابقات تیراندازی

سومین دوره مسابقات تیراندازی اهداف پروازی (تراپ)
کانون های مهندسین استان مازندران آبان ۹۲ شهرستان بهشهر

مسابقات صبح روز جمعه مورخ ۹۲/۸/۱۷ در سایت قائم برگزار گردید و نتایج آن بشرح ذیل می باشد

نتایج تیمی

بابلسر اول
بابل دوم
بهشهر سوم

نتایج انفرادی

نفر اول آقای مهندس کاوش صالحی بابلسر
نفر دوم آقای مهندس مجید اسکندری راد بهشهر
نفر سوم آقای مهندس سیدرضا باقری راد بهشهر